Bij de ingang van de rustplaats
borrelt van binnen de stem van de stilte op:
‘hier begint het leven’: kruisingen
van hybride klanken, botsingen van schaduwen,
stoffig, glimlachend of verstard, fluisterend of
koppig, die deze waarheid van mijn woud wel lijken te hernemen:
‘vreemdeling, in de lichtkring van de eeuwige
stilte, dat eerst je teen de grond raakt
dat je voet nog onbeslist afwacht
heel dicht bij de plooien van de grond
rakelings boven de rimpels van de geschiedenis ...’
Ik lees de namen op de grafkelders en pluk
een korte halte die de oogappel van de begeerte
op het onvoorziene van de dood plakt ...
Woord van een Jettenaar van een andere oever

In het noorden van het zuiden van oost naar west
Hier is niet nergens
Want zie Jette
een strook
van vraagtekens
die uitroeptekens arceren
het plekje op de pier is Jette:
ietsje België ietsje Brussel
ietsje Vlaanderen ietsje Wallonië
ietsje Vlaams ietsje Nederlands
ietsje stad ietsje platteland
het universum in een mozaïek
van vruchtbare aarde zo goed
streek en bodem


Vertaald uit het Frans door Bart Vonck

de dichter

Kopie Van Kasele Laisi Watuta

Kasele Laïsi Watuta, met zijn Franse naam Jean-Robert, werd in 1946 geboren in het Congolese Kamituga (Zuid-Kivu). Hij overleed in maart 2012. Kasele schreef gedichten in het Frans en in het Swahili en maakte deel uit van een generatie Congolese dichters voor wie het vaderland en de roots een grote thematische rol spelen. In 1999 publiceerde Kasele de bundel Simameni Wakongomani (‘Kom overeind, Congolezen !'), een verzameling patriottische gezangen in het Swahili. Kaseles poëzie heeft een sterk prozaïsche inslag. Ontroerende herinneringen versmolt hij met impressies van een wankele moderniteit. Hij was ook een bekend literair criticus en schreef meerdere toneelstukken en novellen.