De Ierse kunstenares Orla Barry gebruikte de gedichten van Mimi Khalvati als basis voor haar permanente installatie 'Trees of Circular Motion' op het Lustplein. Het werk bestaat uit een installatie van acht emaillen platen die verwijzen naar de naam van de wijk, Het Rad.

De radervormige teksten kunnen ook doen denken aan een schematisch stadsplan, met straten en pleinen die naar buiten leiden. Zo wordt Het Rad een stad aan de rand van de stad of een stad binnen de stad. Vanop een afstand bekeken worden Mimi Khalvati's woorden sterren die hun betekenissen uitstralen.

Op twee posters die in elke brievenbus in de Anderlechtse tuinwijk Het Rad werden gepost, liet kunstenares Orla Barry de sonnetten van de Iraans-Britse dichteres Mimi Khalvati afdrukken in de vorm van een rad. Ze voegde ook eigen teksten toe, die verwijzen naar de straatnamen van de wijk. Achteraf creëerde Barry een soortgelijke permanente sculptuur.

werking

Anderlecht 3 © Maurine Toussaint

In maart 2007 bezocht de Brits-Iraanse dichteres Mimi Khalvati Het Rad en ontmoette ze de Ierse kunstenares Orla Barry, die toen in deze buurt woonde. Khalvati schreef twaalf sonnetten. Barry liet ze in de vorm van een rad afdrukken op posters die huis-aan-huis werden verspreid. Barry voegde ook eigen teksten toe, speelse evocaties van de straatnamen van Het Rad die verwijzen naar de sociale verzuchtingen uit het begin van de twintigste eeuw. Kinderen van de plaatselijke basisschool Het Rad schreven hun eigen gedichten en presenteerden die op het schoolfeest. Ook tijdens de zomerse wijkfeesten kwam Khalvati's poëzie aan bod.

Tijdens een buurthapping op het Lustplein (28 februari 2013) werd het permanente kunstwerk Trees of Circular motion onthuld, de bekroning van de artistieke samenwerking tussen Orla Barry en Mimi Khalvati. Bewoners schreven hun lievelingsgedichten met krijt op de stoep en kinderen van de wijkschool Het Rad stuurden ballonnen met eigen, op het kunstwerk geïnspireerde teksten de lucht in.

de kunstenaar

Orla

Orla Barry (1969, Wexford) maakt werk dat geworteld is in taal en teken en drijft op de spanning tussen visuele en literaire representatie. De Ierse kunstenares schrijft poëtisch proza, tekstfragmenten die zowel bestaan uit filosofische bespiegelingen, terloopse gedachten en biografische feiten als uit fictieve verhaalelementen en klankassociaties. In haar fotoreeksen, publicaties, films en performances behandelt ze thema's als talige bedwelming, nabijheid en afstand, melancholie en frivoliteit, vriendschap en familierelaties. Werk van Barry was te zien tijdens solotentoonstellingen in W139 Amsterdam, SMAK Gent, Camden Arts Centre Londen, Irish Museum of Modern Art Dublin en Argos Brussel. In 2010 maakte ze 'The Stone Garden', een Ierse zitput waarin bewoners van het Psychiatrisch centrum in Duffel zich kunnen terugtrekken.